Ján Ťapák
loader
V srdci
At Heart
Im Herzen
V roku 2018 sa konala jedna z jeho najväčších výstav "V srdci" v Danubiana Meulensteen Art Museum Bratislava.
In 2018 one of his biggest exhibitions "At Heart" in Danubiana Meulensteen Art Museum Bratislava took place.
Im Jahr 2018 fand eine seiner größten Ausstellungen "Im Herzen" im Danubiana Meulensteen Art Museum Bratislava statt.

stiahnúť PDF / download PDF

katalóg v srdci
 
Sochy
Sculptures
Bildhauerei
V roku 2010 zorganizoval veľkú výstavu "Samuraji", nad ktorou prebral patronát japonský veľvyslanec Yoshio Nomoto.
In year 2010, he organized a large successful exhibition „Samurai", which was taken under the patronage by the Japanese Ambassador Yoshio Nomoto.
Im Jahr 2010 organisierte er eine große Ausstellung „Samurai" genannt, die die Schirmherrschaft des japanischen Botschafters Yoshio Nomoto nahm.

stiahnúť PDF / download PDF

katalóg samuraj
 
Čistá myseľ
Clear mind
Klarer Verstand
Výstava "Čistá myseľ" na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Londýne v roku 2016.
The exhibition „Clear Mind“ at the Slovak Embassy in London in 2016.
Die Ausstellung „Klarer Verstand" in der Slowakischen Botschaft in London im Jahr 2016.

stiahnúť PDF / download PDF

katalóg čistá myseľ
 
Sila harmónie
Harmony of Forces
Harmonie der Kräfte
Najvýznamnejšia výstava "Sila harmónie" sa uskutočnila v roku 2015 na západnej terase Bratislavského hradu.
The most important exhibition „Harmony of Forces“ took place in year 2015 on the western terrace of the Bratislava Castle.
Die wichtigste Austellung „Harmonie der Kräfte“ fand im Jahr 2015 auf der Westterrasse des Burg von Bratislava statt.

stiahnúť PDF / download PDF

katalóg sila harmónie
 
Sochy a ateliér
Sculptures and atelier
Skulpturen und Atelier
Monografia akademického sochára Jána Ťapáka
Monograph about sculptor Ján Ťapák
Monographie über Bildhauer Ján Ťapák

Kupiť knihu / Buy the book / Kaufen Sie das Buch

Kniha Sochy a ateliér

Správa / Message / Nachricht

Ak máte záujem o moju tvorbu, prípadne výtvarnú realizáciu do vášho priestoru, kontaktujte ma, prosím.

If you are interested in my work, or you wish to have artisic design at your place, please contact me.

Wenn Sie in meine Schaffung interresiert sind, oder Sie möchten in Ihrem Raum künstlerische Realisation haben, bitte kontaktieren Sie mich.